Het virtuele consult

Lees hier tips en adviezen voor het virtuele consult en overdracht van informatie.

Bij een virtueel consult of consult op afstand is daadwerkelijk sprake van een fysieke afstand. U mist de non verbale signalen die u een indruk kunnen geven van hoe het met de patiënt gaat zoals bijvoorbeeld de manier van opstaan en gaan zitten, de loop van wachtkamer naar spreekkamer, de houding, handdruk, etc. Deze fysieke afstand is ook voelbaar voor de patiënt. Aandacht voor een goede overdracht van informatie en participatie van de patiënt overbrugt de afstand en dit komt de behandeling ten goede.

Tips en adviezen voor het virtuele consult en overdracht van informatie

Adviezen voor beeldcontact

Vliegwiel – digitale innovatie in de zorg – geeft naast veel informatie over digitale zorg ook een tweetal handreikingen over beeldcontact:
uit Aandachtspunten bij presentatie via beeld – performance op video wordt duidelijk dat het belangrijk is
dat de kijker zich volledig kan concentreren op wat je zegt zonder afleiding door het beeld en
de Observatielijst beoordelen beeldcontact gaat in op de vaardigheden en aandachtspunten van de zorgverlener nodig voor op afstand zorg verlenen via een videoverbinding.

Tips voor communicatie in onzekere tijden

Vijf auteurs gespecialiseerd in onderzoek naar en onderwijs in arts-patiëntcommunicatie geven tips voor communicatie in onzekere tijden. De tips zijn met name geschreven zijn voor de communicatie in de Corona crisis maar het overzicht bevat ook waardevolle aandachtspunten voor het virtuele consult. Lees het artikel op de website van Medisch Consult of download de tips.

Slimme zorg op afstand

Een vertegenwoordiging van zorgaanbieders, cliënten, patiënten en leveranciers met expertise op het gebied van ‘Slimme Zorg Thuis’ bundelden kennis en ervaring in één document.
De samenvatting van 4 belangrijke punten bij het organiseren van digitale zorg op afstand:
aandacht voor de omgeving van de patiënt en zorgverlener, maak afspraken over de samenwerking en verantwoordelijkheid, kies de juiste leverancier. Lees de toelichting op deze 4 punten.

Stimuleer participatie en geef de patiënt informatie ter voorbereiding op het consult

Tips voor je gesprek met je zorgverlener

Hematon geeft advies aan patiënten hoe je voor te bereiden op het gesprek met de specialist en gaat hierbij in op de verschillende aspecten van dat gesprek. Dit wordt ook toegelicht in een uitgebreide serie korte filmpjes met vijf patiënten onder de titel ‘Gesprek met je dokter’. De filmpjes helpen om goed voorbereid het gesprek in te gaan, en er zo veel mogelijk uit te halen. Ga naar de webpagina met de filmpjes. Het kaartje met 10 tips is ter voorbereiding op het gesprek is handig zowel voor het consult in de spreekkamer als virtueel. Klik hier om het kaartje te downloaden

Hematon en Corona

Speciaal voor patiënten met multipel myeloom, lymfoom (inclusief CLL en waldenström), leukemie of MDS geven hematologen uitleg over mogelijke veranderingen in de zorg en antwoord op de meest gestelde vragen. De webinars zijn beschikbaar op MedTalks

Gesprekskaart over leven en dood

NFK heeft een gesprekskaart ontwikkeld bedoeld om patiënten te stimuleren na te denken over hun wensen en behoeftes in hun laatste levensfase.

Hulp bij bijwerkingen op chemotherapie

Op www. Kanker.nl staat een uitgebreide lijst van bijwerkingen die mogelijk kunnen optreden aangevuld met adviezen en wanneer de behandelaar moet worden geraadpleegd. Ga naar de website

Zelfmeting om klachten te kwantificeren ter voorbereiding op het consult

Lastmeter van IKNL

“Patiënten kunnen met behulp van dit formulier aangeven hoeveel last zij hebben gehad op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied en welke problemen, klachten en zorgen zij ervaren. In samenspraak met een zorgprofessional kunnen zij bespreken welke vorm van aanvullende zorg gewenst is.”
De lastmeter NL
De lastmeter Turks
De lastmeter met scorelijst
De Lastmeter is ook digitaal in te vullen

EORTC QLQ-C30

De door Oncoline beschikbaar gestelde Nederlandse versie van de Quality of Life Questionnaire.

Pijnscore meten (NRS-SCORE)

De NRS-score (Numeric Rating Scale), soms ook wel VAS-score (Visuele Analoge Schaal) genoemd, is een meetinstrument om pijn te scoren. Met de pijnkaart van ETZ kan een goede inschatting worden gemaakt van de pijn.

Ontlastingdagboek

Met het ontlastingdagboek van Isala kan de patiënt op een eenvoudige manier de consistentie en de frequentie van ontlasting bijhouden.

Volgende artikel

Wat zeggen de experts?

Over zorg op afstand

Zorg op afstand bij de patiënt thuis staat al langer op de agenda en lijkt nu door Covid-19 in een stroomversnelling te komen. Door de pandemie staat de zorg onder druk en worden niet acute en geplande zorg uitgesteld. Kwetsbare patiënten mijden het ziekenhuis en patiënten met non-Covid-19 klachten wachten met een ziekenhuisbezoek uit angst voor een infectie of om de werkdruk in het ziekenhuis niet extra te belasten. Inmiddels luiden diverse verenigingen en organisaties de noodklok omdat men zich zorgen maakt over de drastische afname van non-Covid-19 aandoeningen. “Sinds de uitbraak van de coronacrisis is het aantal kankerdiagnoses met ruim een kwart gedaald. Volgens een recente peiling van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) is de behandeling bij 20 procent van nieuwe kankerpatiënten uitgesteld. “1 Patiënten worden opgeroepen om zich vooral te melden bij de huisartsen of het ziekenhuis in geval van acute en/of ernstige aandoeningen.

Takeda wil graag meedenken en ondersteunen

Takeda doet dit door:

  1. Dit platform mogelijk te maken.
    Op dit platform vindt u in diverse rubrieken relevante informatie over zorg op afstand. Dit varieert van actualiteit, uiteraard ook rondom Covid-19, tot ‘best practices’ en van wetenschappelijke publicaties tot ontwikkelingen die bijdragen aan de zorg op afstand.
  2. Initiatieven om thuis bezorgen van medicatie mogelijk te maken.
    Kiest u voor een orale behandeling met Ninlaro thuis en kunnen wij ondersteunen bij de kosten voor extra thuisleveringen? Of heeft u een idee om een behandeling met Adcetris thuis uit te voeren? Takeda wil patiënten te allen tijde ondersteunen en denkt graag mee over zaken zoals medicatie thuisbezorging en patiëntenzorg op afstand.
  3. U uit te nodigen om ‘zorg-op-afstand’ tips, ervaringen en ideeën met ons en eventueel via dit platform te delen.

Wij horen graag van u op 023-5668700 of via e-mail naar nl.info@takeda.com.

Voor medische vragen kunt u bellen met 023-5668777 of e-mailen naar nl.medical.info@takeda.com.
Voor farmaceutisch medisch inhoudelijke informatie over onze producten kunt u de websites raadplegen van Ninlaro en Adcetris

Referenties

  1. Fred Falkenburg en Johan van de Gronden, Directie KWF Kankerbestrijding https://www.skipr.nl/blog/die-andere-pandemie/