Best practices

Hier vindt u diverse ontwikkelingen en initiatieven vanuit diverse ziekenhuizen. Albert Schweitzer Ziekenhuis; Isala; Gelre ziekenhuizen; NFK

Zorg op afstand staat hoog op de agendahet draagt bij aan efficiency, kostenbesparing en verbetering van de kwaliteit van leven. Telebegeleiding bij patiënten met hartfalen vermindert het aantal heropnames en opnames op de spoedeisende hulp en leidt tot een betere kwaliteit van leven doordat patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven en meer controle en onafhankelijkheid ervaren.1 MijnIBDcoach zorgt voor een vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen, minder polibezoeken en een betere therapietrouw voor patiënten met een chronische inflammatoire darmaandoening, zoals de ziekte van Crohn.2 

Ook bij diverse ziekenhuizen is oncologische zorg (dichter bij) thuis al onderdeel van reguliere zorg of wordt dit door Corona versneld ingevoerd. Deze zorg varieert van dicht bij huis bloedprikken of urine inleveren, medicatie thuis ontvangen en/of toegediend krijgen, consulten met beeldbellen, e-coaches, apps, etc.  

Bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis:

worden sinds eind 2019 patiënten van de afdeling hematologie uitgenodigd voor bloedprikken in een prikpost dichter bij huis, het thuisbezorgd krijgen van medicatie en consulten op afstand door middel van beeldbellen met FaceTalk.
Hematoloog Eva de Jongh: “Het gaat om patiënten met onder meer polycythemia vera, chronische myeloïde of lymfatische leukemie en multipel myeloom, die behandeld worden met medicijnen in tabletvorm en aan een aantal voorwaarden voldoen. In veel gevallen zijn het ofwel oudere mensen die relatief vaak afhankelijk zijn van mantelzorgers, of juist mensen die nog volop deelnemen aan het arbeidsproces. Beide groepen kunnen veel baat hebben bij minder reizen, minder verzuim van werk en school en minder noodzaak tot mantelzorg.” Lees meer hierover op de website van het ASZ

In Isala:

is de pilot vanuit Isala Oncologisch centrum, voor patiënten met een kortdurende niet-complexe systemische behandeling of ondersteunende behandeling thuis, inmiddels omgezet naar reguliere zorg en uitgebreid naar vijf dagen per week.  Voor de immunotherapie aan huis kunnen patiënten met o.a. borstkanker-, longkanker-, hematologie-, melanoom- en niercelkanker in aanmerking komen, als hun omstandigheden het toelaten. Internist-oncoloog Metin Tascilar: “Ons primaire doel met oncologische zorg thuis is het patiënten makkelijker en comfortabeler te maken. Op de langere termijn moet het Isala ook opleveren dat de dagbehandeling minder snel volloopt en er efficiëntere zorg ontstaat.”
Lees het volledige bericht hierover op de website van Isala

Gelre ziekenhuizen:

is al vanaf 2018 gericht op meer ‘zorg naar de patiënt thuis te brengen’. Cathrien Tromp, internist-oncoloog. “Nu zijn we ook gestart met langlopende chemokuren die in 24-46 uur via een continu intraveneus infuus gegeven worden. Dit kan ofwel met een 2 of 3 daagse opname in het ziekenhuis, maar ook thuis met een infuuslijn en een draagbare infuuspomp.”  Lees meer hierover op de website van Gelre
Door Corona is deze ontwikkeling voor een aantal kankerbehandelingen in een stroomversnelling gebracht en is nu begonnen met het ‘buitenshuis’ toedienen van onderhuidse injecties bij minder vitale patiënten met een bloedziekte, zoals mensen met acute leukemie, en bij patiënten met borstkanker.3

Willen kankerpatiënten liever behandeling thuis of in het ziekenhuis?

Deze ontwikkelingen sluiten goed aan bij de wensen van de patiënt. Al in 2018 heeft het NFK onderzocht of kankerpatiënten liever een behandeling thuis of in het ziekenhuis ondergaan. Ruim 50% kiest voor (een deel van) de behandeling thuis. “Ziekenhuizen en zorgverleners die thuisbehandeling aanbieden raden wij aan om goed bij iedere individuele patiënt na te gaan wat zijn of haar behoeftes zijn, en daar de keuze voor behandellocatie op af te stemmen – thuis, in het ziekenhuis of beide. De kosten mogen daarbij wel genoemd worden en aan de patiënt ter overweging meegegeven worden.”
Lees meer over dit onderzoek op de website van NFK

Referenties

  1. https://vliegwielcoalitie.nl/telebegeleiding/
  2. The Lancet Volume 390, Issue 10098, 2–8 September 2017, Pages 959-968
  3. https://www.ad.nl/apeldoorn/corona-geeft-ziekenhuis-in-apeldoorn-en-zutphen-zetje-voor-meer-zorg-buiten-de-deur~a89ed1c1

Volgende artikel

Het virtuele consult