Best practices

Juiste zorg op de juiste plek is een beweging waarmee de partners van het Hoofdlijnenakkoord (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie) de zorg willen herorganiseren zodat de zorg ook in de toekomst goed, toegankelijk, innovatief en betaalbaar blijft. Hierbij gaat het met name om de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is.

Door COVID-19 zijn de ontwikkelingen versneld van het aanbieden van zorg dicht bij de patiënt en digitale zorg daar waar fysieke zorg niet goed mogelijk is.

Hieronder vindt u een greep uit de best practices:

OLVG: digitale zorg thuis

Door gebruik te maken van technologie kan het OLVG haar zorg en dienstverlening nog beter afstemmen op de behoefte van de patiënten en op het juiste moment de juiste zorg verlenen.

Voor diverse aandoeningen kent het OLVG digitale coaches of monitor apps. Één daarvan is de Onco Monitor die oncologie patiënten tijdens hun chemokuur bijstaat. Bij twijfels of vragen kunnen patiënten op een laagdrempelige manier online, digitaal, contact opnemen met de zorgverleners.

Verpleegkundig specialist Lotte Meulenbeek: ‘Door nu een deel van de monitoring online en telefonisch te doen, komen we tegemoet aan de behoefte van onze patiënten. Helemaal in deze coronatijd is het prettig voor patiënten dat ze thuis kunnen blijven als dat kan, en alleen hoeven te komen als dat écht nodig is.’

Sint Maartenskliniek: digital human apotheker begeleidt reumapatiënten 24/7

In de Sint Maartenskliniek is een pilot gestart met een digital, door kunstmatige intelligentie (AI) aangedreven, humane apotheker die menselijke gesprekken kan voeren door te horen, te begrijpen en te reageren. Ze heeft een vriendelijke stem en gezichtsuitdrukking en gebruikt emotie in de communicatie. Deze apotheker is 365 dagen per jaar 24/7 beschikbaar voor vragen en antwoorden en een bijkomend voordeel is dat gesproken woord meestal beter overkomt dan geschreven tekst. Op deze manier kan de apotheker op een efficiënte manier gedurende het hele jaar farmaceutische zorg verlenen aan elke patiënt. Bovendien kunnen de gegevens over het gebruik van de digitale apotheker nieuwe inzichten geven die weer kunnen leiden tot verbetering van de zorg.

LUMC: regionale oncologische zorg dicht bij de patiënt

In het streven om zorg dichterbij de patiënt te brengen heeft het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met Marente op 1 oktober 2020 een externe locatie geopend voor oncologische dagbehandelingen in Katwijk. In de toekomst wordt deze werkwijze ondersteund met digitale middelen zoals thuismeetinstrumenten en een app om klachten door te geven. Wouter Dannenberg, manager zorg in het LUMC: “Uit eerdere patiëntenevaluaties weten we dat patiënten dit erg waarderen. Het is kleinschaliger en het contact met de verpleegkundigen is laagdrempelig.”

Spaarne gasthuis: chemotherapie dichter bij huis

In Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer werken thuiszorgorganisaties Amstelring Wijkzorg en Zorgbalans samen met het Spaarne Gasthuis en Zilveren Kruis. De zorg voor patiënten met kanker wordt naar huis verplaatst. Onder verantwoordelijkheid van de oncologen van het Spaarne Gasthuis nemen de thuisorganisaties de behandelingen over. “Hierdoor hoeven patiënten minder naar het

ziekenhuis. Ook ontzorgen we zo gezamenlijk mantelzorgers,” aldus Jitske Jansen, afdelingshoofd Oncologie centrum Spaarne Gasthuis.

St Jansdal: behandeling oncologische patiënten thuis

Een pilot waarbij Icare en St Jansdal samenwerken maakt het mogelijk dat patiënten een aantal oncologische onderhoudsbehandelingen thuis toegediend kunnen krijgen. Het voordeel voor de patiënten is dat zij niet meer naar het ziekenhuis hoeven om een infuus te krijgen. Nu komen zij hiervoor ongeveer eens per drie weken naar de chemo-unit van het St Jansdal. Jan Willem Trouwborst, teamleider verpleegafdeling St Jansdal: “Een behandeling in het ziekenhuis is voor veel patiënten intensief. Veel patiënten zijn langdurig in behandeling. Dat heeft mentaal en fysiek veel impact. Deze groep mensen wordt nu een bezoek aan het ziekenhuis bespaard. De eerste patiënten geven aan heel tevreden te zijn met deze mogelijkheid.” De veiligheids- en kwaliteitseisen waar het ziekenhuis aan moet voldoen, gelden ook voor de behandeling thuis. De oncoloog blijft hoofdbehandelaar.

Meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek zijn hier te vinden.

Volgende artikel

Spelmechanisme voor het verbeteren van gezondheid