Teleconsult

Door COVID-19 is het virtuele consult versneld ingevoerd en vanuit veel instellingen zijn hierover positieve artikelen in diverse media verschenen. Hier vindt u een selectie van de belangrijkste artikelen over dit onderwerp.

Federatie Medisch Specialisten

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten is veel informatie beschikbaar over digitale zorg.

Uit een onderzoek van de federatie Medisch Specialisten onder 800 medisch specialisten werkzaam in onder andere algemene en universitaire ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige klinieken blijkt dat 90% van de medisch specialisten tijdens de Covid-19 crisis digitale zorg heeft geleverd en blijft 70% van hen digitale zorg ook na de crisis inzetten zij het minder dan tijdens de crisis.

Telefonisch consult en beeldbellen maar ook digitaal multidisciplinair overleg en overleg met de huisarts zijn populair en dragen bij aan de beweging “Juiste zorg op de juiste plek”. Een beweging waarmee de partners van het Hoofdlijnenakkoord (ziekenhuizen, zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en de Federatie) de zorg willen herorganiseren.

In de factsheet Vergelijking fysieke consulten en consulten op afstand worden de voor- en nadelen van een consult op afstand uiteengezet en is een overzicht opgenomen van de verschillen en overeenkomsten tussen fysieke consulten en e-consulten.

In de factsheet Registreerbare zorgactiviteiten is te vinden welke vormen van digitale zorg geregistreerd kunnen worden middels een dbc waaronder virtueel consult, telemonitoring, zorg thuis en het extra lange consult om samen met de patiënt te beslissen over een passende behandeling.

Bron: www.demedischspecialist.nl

Kamerbrief minister van Ark

Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport staat in haar brief aan de kamer van 1 december 2020 uitgebreid stil bij de acties die zijn ingezet om succesvolle initiatieven op het gebied van digitale zorg op te schalen vooral gericht op telemonitoring en e-consulten. Naast een pleidooi voor organisatorische implementatie van innovatie, samenwerking en (regionale) bundeling van krachten worden ook instrumenten genoemd die ‘het opnieuw uitvinden van het wiel moeten voorkomen’ zoals o.a. de handreiking Digitale Zorgtoepassingen voor patiëntgerichte COPD zorg, een landelijk toetsingskader voor gezondheidsapps, de Taskforce Digitale zorg annex Kenniscentrum en de Vliegwielcoalitie. Lees hier de kamerbrief …..

Prof. dr. M. Schijven over videoconsultatie

Van prof. dr. M. Schijven, hoogleraar Chirurgie en deskundige op het gebied van e-health van Amsterdam UMC, bij VWS aangesteld tot Chief

Medical Information Officer, zijn verschillende interessante publicaties verschenen over videoconsultatie.

In ‘Coping with COVID-19: scaling up virtual care to standard practice’ wordt een roadmap gepresenteerd voor het succesvol binnen vier werkdagen implementeren van videoconsulten op de polikliniek.

In ‘Comparing video consultation and telephone consultation at the outpatient clinic of a tertiary referral centre: patient and provider benefits’ zijn de voorkeuren van patiënten ten aanzien van videoconsult of teleconsult onderzocht.

Volgende artikel

Best practices